Basis voor de brugklas

Na de Cito eindtoets zijn er nog een aantal maanden voordat de overstap naar de brugklas wordt gemaakt. Op de middelbare school wordt de lesstof in een hoger tempo aangeboden en nemen de hoeveelheden toe. Om deze overgang te vergemakkelijken bieden wij RT (Remedial Teaching) voor de laatste periode in groep 8. Onze extra begeleiding zorgt ervoor dat uw zoon/dochter met een stevige basis in de brugklas start.

RT Wiskunde (basis voor de brugklas)
Heeft uw zoon/dochter moeite met rekenen en wilt u de overgang van rekenen naar wiskunde versoepelen? Met behulp van RT Wiskunde maakt de leerling kennis met eenvoudige algebra en meetkunde. Ook komen onderwerpen zoals machtsverheffen en worteltrekken aan bod. Op deze manier wordt uw kind optimaal voorbereid op de brugklas.

RT Nederlands (basis voor de brugklas)
Het ontleden van zinnen en het juist benoemen van woordsoorten kan een lastige opgave zijn. Ook het herkennen van de verschillende soorten werkwoorden is niet altijd gemakkelijk. Herkent u dit bij uw zoon/dochter? Met behulp van RT Nederlands wordt extra uitleg gegeven en oefent de leerling deze vaardigheden. Na de zomervakantie start hij/zij met een stevige basis in de brugklas.

RT Engels (basis voor de brugklas)
Heeft uw zoon/dochter moeite met Engels? Of gaat hij/zij starten met tweetalig onderwijs? De Engelse taal is een belangrijk vak op de middelbare school. Met behulp van RT Engels wordt de woordenschat uitgebreid en wordt uitleg gegeven over de Engelse grammatica. Met deze woorden en grammatica leert de leerling Engelse zinnen maken. Door de extra uitleg en oefeningen wordt de overgang naar de brugklas versoepeld.

Wij kijken graag naar wat uw zoon/dochter nodig heeft. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met ons.