Diagnostisch onderzoek

Waarom diagnostisch onderzoek?

Door individueel diagnostisch onderzoek uit te voeren wordt een uitgebreid beeld verkregen van de capaciteiten van uw kind. Aan de hand hiervan wordt inzichtelijk gemaakt welke vaardigheden uw zoon of dochter goed beheerst en waar extra ondersteuning bij nodig is.

Alle onderzoeken worden uitgevoerd door onze orthopedagoge, zij is geregistreerd als NVO basis-orthopedagoog en heeft een NVO basisaantekening diagnostiek. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Dietrix van der Veer.

Intelligentieonderzoek

Onderzoek

Een intelligentieonderzoek helpt om de cognitieve capaciteiten van uw zoon of dochter beter te begrijpen. Een dergelijke test is een belangrijke voorspeller van schoolprestaties, omdat het informatie geeft over wat uw kind allemaal kan en hoe informatie verwerkt wordt. Bij Van Berkum Studiebegeleiding wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse versie van de WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children, derde editie).

 

 

Er kan gekozen worden uit drie opties:

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Kosteloos intake gesprek

Schoolobservatie

Testafname

Scoreformulier

Telefonische toelichting

Onderzoeksverslag

Uitgebreide analyse

Adviesgesprek

 

Vooronderzoek dyslexie

Heeft uw kind moeite met lezen en spellen en vermoedt u of de leerkracht dyslexie? Bij Van Berkum Studiebegeleiding kan middels de Dyslexie Screening Test (DST-NL) worden vastgesteld of er sprake is van ernstige lees- en/of spellingsproblemen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt ingeschat of nader diagnostisch onderzoek nodig is voor uw zoon of dochter.