Entreetoets

Heeft uw kind moeite met het meerkeuzevraagsysteem? Wordt de vraag niet goed gelezen vanwege tijdsdruk? Zijn er hiaten in de kennis? Wij bieden hulp bij de voorbereiding van de Entreetoets in een klein groepje (Training Entreetoets).

Onze begeleiding heeft als doel uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de Entreetoets en daarmee de kans te vergroten dat de meest optimale score wordt behaald, passend bij zijn of haar niveau. Wij richten ons op het wennen aan het meerkeuzevraagsysteem, het goed lezen en interpreteren van de vragen, het leren omgaan met tijdsdruk, het voorkomen van stress of faalangst en het opsporen van hiaten in de kennis. De individuele voorbereiding en/of training zorgt ervoor dat uw kind rustiger en met meer zelfvertrouwen de Entreetoets tegemoet ziet. Door te focussen op succesfactoren, staan kinderen steviger in hun schoenen en zullen zij minder zenuwachtig zijn.

Training Entreetoets
Tijdens de training wordt geoefend met de vraagstelling van de Entreetoets in een groep van maximaal 6 leerlingen. Er wordt geoefend met verschillende taken van Taal, Rekenen en Studievaardigheden. Daarnaast worden tips gegeven en is er de mogelijkheid om verschillende opgaven klassikaal na te bespreken.

Op basis van alle gemaakte taken wordt na de training de totaalscore van uw kind berekend, welke zal worden toegelicht in een eindverslag. De training is verdeeld over vier woensdagmiddagen van elk twee uur (van 14.00u tot 16.00u). De trainingen vinden op onderstaande data plaats.

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven of wilt u meer informatie? Laat dan een terugbelnotitie achter, of neem direct contact met ons op: 033 472 4400.

EerstE serie
Datum  
woensdag 05 oktober 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 12 oktober 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 26 oktober 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 02 november 14.00 tot 16.00 uur
Tweede serie
Datum
woensdag 16 november 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 23 november 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 30 november 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 07 december 14.00 tot 16.00 uur
Derde serie
Datum
woensdag 18 januari 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 25 januari 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 01 februari 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 08 februari 14.00 tot 16.00 uur
Vierde serie
Datum
woensdag 22 februari 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 08 maart 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 15 maart 14.00 tot 16.00 uur
woensdag 22 maart 14.00 tot 16.00 uur

 

Cito 2