MBO / HBO / WO

Van studenten in het MBO, HBO en WO wordt een grotere mate van zelfstandigheid verwacht dan zij in het middelbaar onderwijs gewend zijn. Die studenten die hier moeite mee hebben begeleiden wij graag om meer grip op hun leerstof te krijgen en makkelijker zelfstandig hun studie te vervolgen. In dit begeleidingstraject kunnen (bijvoorbeeld) de volgende onderdelen aan bod komen:
- Planning en structuur
- Samenvattingen maken
- Presentatie(technieken)