Bijlessen

Wil je graag extra individuele ondersteuning? Van Berkum Studiebegeleiding verzorgt bijlessen gericht op het wegwerken van achterstanden, het bijhouden van actuele stof of op het voorbereiden van toetsen, tentamens of examens. Ook als je een herkansing moet doen voor je eindexamen ondersteunen wij je graag met je voorbereiding.

Als je permanente ondersteuning nodig hebt, kunnen we in overleg flexibele frequenties en tijden afspreken. Het is ook mogelijk een afspraak te maken om in de week voor een toets één of meerdere bijlessen te volgen.

Heb je met een achterstand voor een specifiek vak te maken of moet je juist een grote hoeveelheid stof leren, kunnen wij een bijlestraject voor je opzetten.

Meld u aan voor een vrijblijvende kennismaking