Huiswerkbegeleiding

Op de middelbare school wordt veel gevraagd van leerlingen. Naast de inhoudelijke kennis die opgedaan moet worden, wordt ook van leerlingen verwacht dat zij kunnen plannen en alles op tijd af hebben. Hier komt nog bij dat het lastig is te weten hoe het huiswerk voor de verschillende vakken moeten worden aangepakt en wanneer de stof goed genoeg wordt beheerst.

Van Berkum Studiebegeleiding ondersteunt haar leerlingen bij het aangaan van de uitdagingen waarvoor een middelbare scholier zich gesteld ziet. Wij bieden leerlingen praktische handvatten om het schoolwerk onder controle te krijgen. Met als doel een leerling de vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken.

Planning en structuur

Een belangrijk aspect bij het onder controle brengen van het huiswerk is te zorgen dat de leerling een goed overzicht heeft over maakwerk, leerwerk en verslagen die op het programma staan. Wij helpen onze leerlingen door samen met hen te inventariseren wat er in een bepaalde periode moet worden gedaan en te kijken hoe deze stof het beste kan worden verdeeld over de beschikbare tijd. Deze planning brengt rust voor de leerling en structureert onze inhoudelijk aanpak. Daarbij checken we elke dag of er nog nieuw huiswerk is opgegeven.

Inhoudelijke hulp

Aan de hand van de planning gaat een leerling zelfstandig aan de slag. Dit gebeurt onder toezicht van onze begeleiders, die ervoor zorgen dat er een prettige en rustige leeromgeving wordt gecre√ęerd en de leerlingen de gelegenheid geven om vragen te stellen als zij een opgave of onderwerp niet goed begrijpen. Als een leerling uitgebreidere uitleg nodig heeft voor een specifiek vak is er daarnaast de mogelijkheid om een uur individuele bijles te volgen.

Overhoren en motiveren

Als de leerling klaar is met zijn leerwerk volgt een overhoring. Hierbij stellen we gericht vragen om te kijken een leerling de stof voldoende beheerst. Op deze manier checken wij of leerlingen hun leerwerk voldoende onder de knie hebben, maar het geeft ook aan de leerling zelf inzicht over hoe hij of zij er voorstaat in de voorbereiding op een toets. Hiermee werken we aan de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en motivatie van onze leerlingen.

Huiswerkbegeleiding