Rekentoets VO

In november 2014 werd bekend dat de rekentoets ‘matig’ is gemaakt door 188.000 leerlingen in het schooljaar 2013-2014. Het gemiddelde cijfer was een 5,9. Slechts zes van de tien leerlingen haalden een voldoende.

Dit schooljaar hebben leerlingen uit het voortgezet onderwijs een rekentoets gemaakt als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het cijfer voor de rekentoets komt dit jaar op het diploma staan, maar heeft nog geen grote gevolgen voor het wel of niet behalen van het examen. Vanaf volgend schooljaar (2015-2016) bepaalt de uitslag van deze toets of een leerling wel of niet geslaagd is.

Hoe zat het ook alweer met breuken, procenten en het berekenen van de inhoud? Kan jij wel wat extra hulp voor rekenen gebruiken? Meld je dan nu aan voor individuele begeleiding of extra uitleg in een groep.