Het team

Bij Van Berkum Studiebegeleiding dragen onze ervaren vestigingsmanagers zorg voor de dagelijkse gang van zaken, bewaken de persoonlijke doelstellingen van de leerlingen en geven leiding aan hun eigen team studiebegeleiders.

De begeleiding van onze leerlingen uit het voortgezet onderwijs wordt sinds jaar en dag uitgevoerd door enthousiaste en ter zake kundige begeleiders. Deze studenten zijn in het bezit van een vwo-diploma en volgen een opleiding binnen het hbo of op de universiteit. Bij ons werken de beste studenten, zij worden geselecteerd op basis van hun kennis en didactische vaardigheden. Daarnaast letten wij op organisatorische & sociale vaardigheden, motivatie en enthousiasme. Wij leiden onze studenten op tot studiebegeleiders middels opleidingsklassen en thema-avonden. Omdat onze studiebegeleiders jong zijn, zelf nog studeren, schakelen zij makkelijk tussen de diverse vakken en staan zij dichtbij de belevingswereld van onze leerlingen. Dit motiveert op een hele natuurlijke wijze! De interessante studies die door onze studiebegeleiders gevolgd worden zal de interesse van de leerlingen wekken, waardoor zij als het gaat om studiekeuze, heel gemakkelijk meer te weten komen over verschillende mogelijkheden.

De begeleiding van onze leerlingen op de basisschool ligt in handen van onze Remedial Teacher en orthopedagoge.