Bijles rekenen

Tijdens de basisschoolperiode heeft uw kind bijna dagelijks met rekenen te maken. Wanneer uw zoon/dochter hier moeite mee heeft, kan dit van invloed zijn op het plezier in het leren en naar school gaan. Door op tijd extra ondersteuning voor uw kind in te zetten kunnen latere problemen worden voorkomen.

Extra steuntje in de rug

Bijles rekenen is voor leerlingen van het basisonderwijs die moeite hebben met één of meerdere onderdelen van het rekenonderwijs op de basisschool. Dit kan zijn op het gebied van getallen, verhoudingen, meten en verbanden zien. We leggen eerst een goede basis en vanuit daar bouwen we samen met uw kind verder aan de kennis en vaardigheden.

Begeleiding

Van Berkum Studiebegeleiding biedt uw zoon/dochter begeleiding waarin de situatie van uw kind centraal staat. We gaan op zoek naar het niveau dat uw kind beheerst en werken vanuit daar verder om de achterstand te verminderen of zelfs op te heffen. Onze een-op-een-begeleiding zorgt ervoor dat de leerling tijdens de bijles rekenen alle aandacht krijgt die het verdient.

€42,-

per klokuur

Bijles rekenen, slim bezig!

Voor wie?

Voor leerlingen vanaf groep 5. Tijdens de intake bekijken we waarmee we uw kind het beste kunnen helpen voor rekenen.

Wat?

Uw kind krijgt extra uitleg over de diverse onderdelen van rekenen en we gaan één op één oefenen totdat een stabiel kennisniveau is bereikt.

Hoe?

Door de focuspunten te verwerken in een plan van aanpak. Uw kind gaat volgens een gestructureerd en stapsgewijs programma aan de slag.

Door wie?

Onder leiding van onze remedial teacher worden de lessen verzorgd door pabo studenten die in hun laatste jaar zitten.

Wist u dat...

We korte lijnen belangrijk vinden. In overleg met u en afhankelijk van de situatie bepalen we de frequentie met betrekking tot de evaluaties.

scribble-line

Misschien vindt u dit ook wel interessant

scribble-line

Remedial teaching

Heeft uw kind moeite met lezen, rekenen, spellen of concentreren? Is er sprake van dyslexie of dyscalculie? Of ligt er een ander probleem aan ten grondslag? Met een goede leerstrategie kan uw kind zijn/haar probleem beter hanteren of zelfs overwinnen!

Lees meer over Remedial Teaching

Entreetoets

De Entreetoets geeft een beeld van wat uw kind in de eerste zeven jaar op de basisschool heeft geleerd. Dit is tevens van invloed op het schooladvies in groep 8. Wij bieden hulp bij de voorbereiding van de Entreetoets om de kans te vergroten dat de meest optimale score wordt behaald.

Lees meer over Entreetoets

Didactisch onderzoek

Heeft uw kind moeite met rekenen of taal? Bent u benieuwd op welk niveau hij of zij zich bevindt met betrekking tot een specifiek vak? Met behulp van didactisch onderzoek wordt gekeken hoe uw zoon of dochter presteert op het gebied van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen.

Lees meer over Didactisch onderzoek

Neem contact op

Laat een berichtje achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start typing and press Enter to search