Cito toets oefenen en cito begeleiding - Amersfoort/Leusden

Cito Midden- en Eindtoets

Cito Midden- en Eindtoetsen kunnen spanning met zicht meebrengen. Lijkt het verwachte niveau er bij uw kind niet uit te komen? Spelen er zenuwen mee of heeft uw kind moeite met de vraagstelling? Onze Cito begeleiding is een goede hulp. Door te leren focussen op succesfactoren en van daaruit verder te bouwen, staan kinderen steviger in hun schoenen en kunnen zij zich op belangrijke momenten beter laten zien .

Met zelfvertrouwen de CITO tegemoet

De cito gerichte begeleiding heeft als doel uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de Citotoetsen en daarmee de kans te vergroten dat de meest optimale score wordt behaald, passend bij zijn of haar niveau. Wij richten ons op het wennen aan het meerkeuzevraagsysteem, het goed lezen en interpreteren van de vragen, het leren omgaan met tijdsdruk, het voorkomen van stress of faalangst en  het opsporen van hiaten in de kennis. Deze cito begeleiding zorgt ervoor dat uw kind rustiger en met meer zelfvertrouwen de eindtoets tegemoet ziet.

Kleinschaligheid met de juiste focus

Vanaf groep 6 gaan de Citotoetsen meetellen voor het uiteindelijke schooladvies in groep 8. Dit betekent dat leerlingen al vanaf groep 6 moeten laten zien wat ze kunnen om uiteindelijk op het juiste niveau uit te stromen. De vraagstelling van de Cito is anders dan die van de reguliere methodetoetsen, wat voor sommige kinderen problemen oplevert. In de individuele lessen oefenen we met uw kind daarom hoofdzakelijk met de vraagstelling zoals cito die hanteert. Als blijkt dat er hiaten in de leerlijn zitten dan is remedial teaching mogelijk.

€50,-

per klokuur

De juiste voorbereiding, het halve werk

Intake

In een vrijblijvend intakegesprek stellen we de hulpvraag vast en bespreken we waarmee we uw kind het beste kunnen helpen

Plan van aanpak

Op basis van de hulpvraag stellen we een plan op waarbij de focus ligt op het oefenen met de cito vraagstelling.

Aan de slag

Uw kind doorloopt stapsgewijs een programma. Hierdoor zal uw kind beter voorbereid de toetsen maken en zullen de leerprestaties verbeteren.

Voortgang

Wij vinden ‘korte lijnen’ vanzelfsprekend en houden u op de hoogte van de vorderingen van uw zoon/dochter.

Evaluatie

Aan het eind van het programma evalueren we de begeleiding en bespreken we de behaalde verbeteringen met u.

scribble-line

Misschien vindt u dit ook wel interessant

scribble-line

Remedial teaching

Heeft uw kind moeite met lezen, rekenen, spellen of concentreren? Is er sprake van dyslexie of dyscalculie? Of ligt er een ander probleem aan ten grondslag? Met een goede leerstrategie kan uw kind zijn/haar probleem beter hanteren of zelfs overwinnen!

Lees meer over Remedial Teaching

Bijles taal

Met meer zelfvertrouwen de taalvakken aanpakken! Met onze individuele bijlessen focussen we op wat goed gaat en pakken we dat wat beter kan aan. Na schooltijd gaat uw zoon/dochter met een van onze begeleiders aan de slag met het onderdeel van taal dat hij of zij lastig vindt.

Lees meer over Bijles taal

Didactisch onderzoek

Heeft uw kind moeite met rekenen of taal? Bent u benieuwd op welk niveau hij of zij zich bevindt met betrekking tot een specifiek vak? Met behulp van didactisch onderzoek wordt gekeken hoe uw zoon of dochter presteert op het gebied van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen.

Lees meer over Didactisch onderzoek

Neem contact op

Laat een berichtje achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start typing and press Enter to search

Aanmelden
close slider

  Naam *

  E-mail *

  Locatie

  Onderwerp

  Laat een bericht achter

  * Verplicht veld