Privacy statement & disclaimer

Van Berkum Huiswerkbegeleiding respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor het begeleiden bij huiswerk, trainingen en andere vormen van begeleiding (bijv. remedial teaching) en onderzoeken Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor deze redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen om je te informeren over onze diensten en activiteiten. Het invullen van een formulier wordt gezien als vrijblijvende informatie. Na de mondelinge intake wordt gezamenlijk besloten welke vorm van begeleiding het beste past. Indien besloten wordt toch niet van onze diensten gebruik te maken, worden je persoonsgegevens verwijderd uit ons bestand.

Als je besluit van onze diensten gebruik te maken, dan blijven je gegevens bewaard tot een jaar nadat je gestopt bent.

Beveiliging

Alle gegevens die je met Van Berkum Huiswerkbegeleiding uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database op onze eigen server. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Van Berkum Huiswerkbegeleiding als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door Van Berkum Huiswerkbegeleiding nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. We koppelen bezoekgedrag overigens niet aan de ingevulde gegevens.

De door Van Berkum Huiswerkbegeleiding verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Delen van content op sociale netwerken

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, GooglePlus, Pinterest en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van FacebookLinkedIn, Pinterest, GooglePlus en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje waarmee we gebruikerservaringen op de website efficiënter kunnen maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Ook mogen wij analytics-cookies zonder toestemming plaatsen, aangezien deze anonieme gegevens over bezoek op de website doorsturen. Met deze analytics cookies kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt, zodat we de website op basis van deze anonieme gegevens kunnen verbeteren, zodat je een betere gebruikservaring krijgt. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig. Cookies worden tijdens het bezoek aan onze website door je browser op de harde schijf van je computer opgeslagen.

Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd als je hier geen toestemming voor gegeven  hebt (m.u.v. functionele cookies). In deze cookiebar kun je direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Wil je weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft je inzicht in welke cookies worden geplaatst door welke tooling en met welk doel.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.huiswerkinstituut.nl

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie de links hierboven). Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Van Berkum Huiswerkbegeleiding BV
t.a.v.
Weverssingel 9
3811 GJ Amersfoort

Of mail naar

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met de privacyofficer van Van Berkum Huiswerkbegeleiding BV, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Van Berkum Huiswerkbegeleiding BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Van Berkum Huiswerkbegeleiding BV worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Van Berkum Huiswerkbegeleiding BV geen invloed kan uitoefenen. Van Berkum Huiswerkbegeleiding BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Van Berkum Huiswerkbegeleiding BV, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Van Berkum Huiswerkbegeleiding BV.

Algemene Voorwaarden

Van Berkum Studiebegeleiding BV is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 31030020. Op de dienstverlening van Van Berkum Studiebegeleiding BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.

Neem contact op

Laat een berichtje achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Start typing and press Enter to search